Vzpomeňte si doby mládí

V mládí jsme viděli všechno jinak než naši rodiče a zdálo se nám, že to rodiče nemohou pochopit. Taky že ne. Teď jste ve stejné situaci jako rodiče a víte, že mladí musí dál a jinak než Vy. Přesto se svěřeneckým fondem budete klidnější a vyhnete se tak rozporům s mladými. Uvidíte, že se ulehčí Vám všem. Ve hře figurují jenom tři osoby, a to je zakladatel, správce a beneficient. Vy určíte pravidla a zajistíte, aby chybným jednáním nedošlo ke zbytečným ztrátám.

Narovnání vztahů

Někdy se v rodině stane, že se členové nemohou domluvit. Svěřenecký fond umožňuje celkem v klidu vyřešit spory, aniž by došlo ke ztrátám. Předejdete tak nesprávným rozhodnutím, protože nezávislá osoba nepodléhá citovému rozrušení. Vyčleněný majetek spravuje určený správce a Vy stanovíte pravidla. Obraťte se na nás, máme profesionální odborníky, kteří řeší každou životní situaci individuálně.