Jinak než ve škole

Určitě je vám, jako dospělým známo z vlastní zkušenosti, že pokud jste do něčeho nuceni, ať už v zaměstnání nebo doma, většinou výsledek vaší práce, kterou jste měli vykonat, za moc nestojí. Protože pod nátlakem se pracuje špatně. Přesně tak to mnohé děti pociťují ve škole, i když se dnes již mnohé změnilo a o škole hrou se jen nemluví, ale je také tak provozována.

Tam, kde to jde samo

Tlak učitelů a rodičů na co nejlepší výsledky a honba za jedničkami a vůbec dobrými známkami často způsobuje, že touha po nových vědomostech a poznáních je u dětí úplně zatlačována do pozadí. V popředí jsou pouze ony jedničky. Pokud však pošlete své dítko na letní tábor, kde se honba za známkami nekoná, soutěživost a zvídavost bude opět nastartována.