Doklad potřebný k nakládání s nemovitostí

PENB je v dnešní době doklad, bez kterého nelze s nemovitostí nijak nakládat, tedy nemůžete ji prodat ani pronajmout, aniž byste byli schopni prokázat její energetickou náročnost. Ve výjimečných případech jej lze dodat dodatečně, ale musí to být se souhlasem obou zainteresovaných stran a velmi často je to v takovém případě součást smlouvy. Ovšem počítejte s tím, že pokud nemáte jen rekreační objekt do 50 m2 nebo se neřadí do některé z výjimek uvedených v zákoně, průkaz musíte mít vždy.

Firmy jej zpracují rychle

Jestliže budete potřebovat doklad vyhotovit rychle, většina firem, které je zpracovávají, to dokážou i express a není v tom žádný problém. Jen se připravte v takovém případě na vyšší náklady, protože se jedná o nadstandardní službu, která je hrazená navíc. Pro vyhotovení pak potřebujete jen vybrat firmu, předat jí kompletní dokumentaci k objektu, dohodnout se na ceně a termínu a máte takřka hotovo.